The Gift Foundation heeft sinds februari 2015 een naamswijziging ondergaan en heet vanaf die datum Noodhulp Nederland
U wordt automatisch doorverwezen naar onze nieuwe site noodhulpnl.nl

Overzicht t.b.v. transparantie Algemeen Nut Beogende Instellingen.

 

Registratie gegevens
Bestuursleden
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Doelstelling

 

 

 

Registratie gegevens

The Gift Foundation
RSIN nummer: 850867952
KvK: 53403002

The Gift Foundation is onderdeel van Society-Matters
voor info: info@society-matters.nl

 

Terug omhoog

 

 

Bestuursleden

Voorzitter:  Lucia Amaya
Penningmeester/secretaris:  Sujata Groot

 

Terug omhoog


 

 

Beleidsplan

 

Terug omhoog

 

 

Beloningsbeleid

Vrijwilligers zonder vergoeding

 

Terug omhoog


 

 

Doelstelling

Stichting The Gift is als een vangnet dat fungeert voor mensen die buiten de regelingen vallen. Die (nog) niet in aanmerking komen voor de Voedselbank, die net ontslagen zijn en in een tussentraject van een uitkering aanvraag zitten of mensen waarvan hun huis afgebrand is en van het ene op het andere moment zonder bezittingen komen te staan, waardoor ze zo weinig geld hebben dat ze ook zelfs in de kringloopwinkels geen kleding of inboedel kunnen kopen. We streven naar een krachtig “zorgveld”, gecreëerd door een fijne samenwerking met voedselbanken, kringloopwinkels, weggeefhoeken, verzamelpunten, enz. enz. Een samenwerking waardoor niemand in zijn eentje hoeft te worstelen, zodat elk kind een broodje mee naar school kan nemen en ‘s avonds een warme prak heeft. The Gift is een wereld waarin je elkaar ondersteunt als je het zelf even niet meer redt. Je medeleden zijn er voor jou en voor jouw noodoproep wanneer je bijvoorbeeld geen (baby)voeding meer hebt, of pijnstillers en je hebt geen geld om het te kopen. Als je geen uitweg meer ziet en geen arm om je heen hebt. Of als je hulp nodig hebt bij de verhuizing na je scheiding. Gewoon de ouderwetse burenhulp. Help je mee?

 

Terug omhoog

 

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

-Mensen voorzien van voedselpakketten
-Samenwerking met DHL ondermeer met DHL Kidsday, goederen, kleding en speelgoed inzamelactie
-Samenwerking met verschillende weggeefgroepen, kringloopwinkels en voedselbanken.
-Via social media groepen onderhouden waarin mensen elkaar vinden in vraag en aanbod van goederen, kleding en voedsel

(Uitgebreidere verslagen volgen nog; activiteiten kunt u ook zien op www.facebook.com/groups/thegiftfoundation)

Terug omhoog

 

Terug omhoog